Kontakt

OPTIMUS Partners s r.o.
Sídlo: 059 86 Nová Lesná 91
Prevádzka: Hraničná 4715, 058 01 Poprad
IČO: 31 679 455
DIČ: 2020652260
Registrácia: OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka.č.1335/P
č.účtu: 4017417310/7500, CSOB, a.s.
email: optimuspartners@optimuspartners.sk
web: www.optimuspartners.sk
mobil: 0948 013 638

Napíšte nám a dohodnite si termín stretnutia

* povinný údaj