Konzultácie a právne poradenstvo

Poskytneme Vám konzultácie k Vášmu problému vrátane kompletného administratívneho servisu v spolupráci so zmluvnými partnermi týkajúceho sa:

  • vypracovania všetkých typov zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností,
  • vypracovania všetkých potrebných listín na založenie právnickej osoby, na zmeny v právnickej osobe
  • vypracovania návrhov na príslušné štátne orgány

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. poskytuje konzultácie a právne poradenstvo prostredníctvom advokátskej kancelárie ku všetkým činnostiam, ktorými sa zaoberá.

Poradenstvo poskytujeme formou osobného stretnutia alebo mailovou formou.

V prípade záujmu o poskytnutie poradenstva v akejkoľvek oblasti  si môžete dohodnúť osobné stretnutie na našom telefónnom čísle uvedenom medzi kontaktmi.