vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. vypracováva rôzne typy zmlúv týkajúce sa zmeny vlastníckych práv vrátane vysporiadania tak podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov nehnuteľnosti ako aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Naším cieľom je nájsť čo najvhodnejšie riešenie Vašich problémov s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam vrátane zabezpečenia celého procesu spojeného s touto činnosťou. Pripravíme pre Vás všetky potrebné doklady, zabezpečíme vyhotovenie geometrického plánu a pripravíme celú zmluvnú dokumentáciu vrátane návrhu na zápis do katastra nehnuteľnosti.