Poľnohospodárstvo a lestníctvo

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o.  Vám pomôže aj so žiadosťou o dotáciu z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Poľnohospodárskej platobnej agentúry v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.

Dôležité linky:

www.apa.sk, www.podnemapy.sk