Popis

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. zabezpečuje kompletné služby spojené s predajom, kúpou a prenájmom nehnuteľností a to najmä:

  • kompletný servis spojený s kúpou a predajom nehnuteľnosti
  • príprava zmluvnej dokumentácie k predaju a kúpe nehnuteľnosti
  • zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku
  • asistencia pri komunikácii s bankou a príslušným katastrálnym úradom
  • zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstva
  • zhodnotenie pozemku – komplexné zabezpečenie zmeny územného plánu z ornej pôdy na zastavaný pozemok