doriešenie uplatnených reštitučných nárokov

Napriek tomu, že uplatniť reštitučný nárok na príslušnom úrade už nie je možné, do dnešného dňa nie sú vydané všetky uplatnené reštitučné nároky. Ak ste si v zákonom stanovenej lehote uplatnili na príslušnom úrade svoje reštitučné nároky, resp. ich uplatnili Vaši predchodcovia, doriešime tieto uplatnené reštitučné nároky za Vás, budeme namiesto Vás komunikovať s príslušnými úradmi a zabezpečíme, aby boli vydané rozhodnutia týkajúce sa Vašich uplatnených reštitučných nárokov