preskúmanie úplnosti vydaných a nevydaných reštitučných nárokov

Ak príslušné úrady vydali rozhodnutie ohľadom uplatnených reštitučných nárokov, vieme Vám tieto rozhodnutia preskúmať, či Vám boli vydané Vami uplatnené reštitučné nároky, či príslušné úrady nepochybili pri vydávaní príslušných rozhodnutí a či došlo k úplnému vydaniu Vami uplatnených reštitučných nárokov.