mimosúdne vymáhanie

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. vykonáva mimosúdne vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti pružne, dôrazne, efektívne a rýchlo. V rámci mimosúdneho vymáhania dochádza k osobnému kontaktu s dlžníkom, ohodnoteniu jeho majetkového stavu, vypracovaniu splátkového kalendára v súlade s požiadavkami veriteľa, priebežnej kontroly dodržiavania termínov splátkového kalendára a vymoženiu pohľadávky po lehote splatnosti