správa pohľadávok

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. zabezpečuje komplexnú správu pohľadávok zahrňujúcu kontrolu splatnosti pohľadávok, kontaktovanie dlžníkov pohľadávok po lehote splatnosti, kontrola úhrad pohľadávok, zasielanie výziev na zaplatenie, osobný kontakt s dlžníkmi, uzatváranie dohôd o splatení pohľadávky.