Účtovníctvo

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. poskytuje aj služby v oblasti účtovnej a mzdovej agendy, spracováva účtovnú, personálnu a mzdovú evidenciu, vedie účtovné knihy a účtovnú evidenciu, vyhotovuje podklady pre daňové priznanie DPH a zostavuje účtovnú závierku v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zároveň poskytuje svojím klientom konzultácie a poradenstvo vo veciach vedenia účtovníctva a zastupuje svojich klientov voči orgánom štátnej správy vo veciach súvisiacich s vedení účtovníctva.